Liftskötare – Lifttekniker

Ort/datum: För aktuella utbildningsdatum var vänlig kontakta oss
Längd: 2 dagar
Innehåll: Allt större krav ställs på handhavande, behörighet och kompetens inom branschen. Det här är en utbildning som har blivit populär och ger mycket värdefull erfarenhet för dig som ska arbeta med liftar. Utbildningen består av tre steg. Steg 1 motsvarar den tidigare liftskötarutbildningen. Steg 2 är en fördjupning som går in mer på skötsel och reparation av liftar. Steg 3 innehåller moment som ombyggnation, stolliftar, flytt av liftar, tips vid upphandling mm. Mellan stegen krävs minst två månaders praktik. Om du tidigare genomfört SLAOs liftskötarutbildning eller har motsvarande kunskap kan du gå direkt på steg 2. Efter avslutat steg 3 kan du kalla dig lifttekniker.

Kursens delar: daglig tillsyn, journal, checklista, skyltar, bromsar, rullbatterier, säkerhet mm.

Boende och mat ingår inte i utbildningspriset.Förkunskap: Inga.
Maxantal: 12
Minimiålder: 18 år.
Anmälan: Senast 14 dagar före respektive utbildning.
Pris: 5050 kr exkl moms, 6312 kr inkl moms
Ort/datum: För aktuella utbildningsdatum var vänlig kontakta oss
Längd: 3 dagar
Innehåll: Allt större krav ställs på handhavande, behörighet och kompetens inom branschen. Det här är en utbildning som har blivit populär och ger mycket värdefull erfarenhet för dig som ska arbeta med liftar. Utbildningen består av tre steg. Steg 1 motsvarar den tidigare liftskötarutbildningen. Steg 2 är en fördjupning som går in mer på skötsel och reparation av liftar. Steg 3 innehåller moment som ombyggnation, stolliftar, flytt av liftar, tips vid upphandling m m. Mellan stegen krävs minst två månaders praktik. Om du tidigare genomfört SLAOs liftskötarutbildning eller har motsvarande kunskap kan du gå direkt på steg 2. Efter avslutat steg 3 kan du kalla dig lifttekniker.

Kursens delar: reparation, växellåda tillsyn, säkerhetssystem, elkännedom, BFS, säkerhetsplan, juridik mm.

Boende och mat ingår inte i utbildningspriset.

Förkunskap: Genomförd Steg 1 eller motsvarande.
Minimiålder: 18 år.
Anmälan: Senast 14 dagar före respektive utbildning.
Pris: 5050 kr exkl moms, 6312 kr inkl moms
Ort/datum:
Längd: 3 dagar
Innehåll: Allt större krav ställs på handhavande, behörighet och kompetens inom branschen. Det här är en utbildning som har blivit populär och ger mycket värdefull erfarenhet för dig som ska arbeta med liftar. Utbildningen består av tre steg. Steg 1 motsvarar den tidigare liftskötarutbildningen. Steg 2 är en fördjupning som går in mer på skötsel och reparation av liftar. Steg 3 innehåller moment som ombyggnation, stolliftar, flytt av liftar, tips vid upphandling m m. Mellan stegen krävs minst två månaders praktik. Om du tidigare genomfört SLAOs liftskötarutbildning eller har motsvarande kunskap kan du gå direkt på steg 2. Efter avslutat steg 3 kan du kalla dig lifttekniker.

Kursens delar: stollift (även kopplingsbar), arbetsmiljölagen, flytt av gamla liftar, nybyggnation, upphandlingsnormer, åkband, fortlöpande tillsyn mm. Kostnad för boende och mat tillkommer.
Förkunskap: Genomförd Steg 2 eller motsvarande.
Minimiålder: 18 år.
Anmälan: Senast 14 dagar före respektive utbildning.
Pris: 5050 kr exkl moms, 6312 kr inkl moms

Prenumerera på nyhetsbrevet