Skidpatrull

Ort/datum: För aktuella utbildningsdatum var vänlig kontakta oss
Längd: 12 dagar (105 timmar).
Innehåll: En gedigen utbildning där teori varvas med många praktiska övningar. Efter genomgången och godkänd utbildning ska du självständigt kunna arbeta som skidpatrullör med säkerhetsarbete, skadeförebyggande åtgärder samt omhändertagande av alla typer av olycksfall i en skidanläggning. Utbildningen ger dig även kännedom om lavinräddning. Godkänd Skidpatrullutbildning leder till certifiering som sedan ska förnyas vartannat år vid, av SLAO anordnad, repetitionsutbildning.

Kursens delar: repetition och fördjupning av Första hjälpen i skidbacken, psykiska reaktioner, barnolycksfall, omhändertagande i svår terräng, lavinräddningoch praktiska övningar. Samt förebyggande arbete med säkerhet, regler och lagar. Bemötande av gäster och ledarskap. Samverkan med andra organisationer och myndigheter t ex Polis, Ambulans, SOS Alarm och Fjällräddning.
Förkunskap: Första hjälpen i skidbacken (28 timmar) eller Första hjälpen i terräng (28 timmar). Anmälda från SLAO:s medlemmar prioriteras i första hand, privatpersoner i mån av plats.
Minimiålder: 21 år.
Anmälan: Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
Pris: 16160 kr exkl moms, 20200 kr inkl moms
Ort/datum: För aktuella utbildningsdatum var vänlig kontakta oss
Längd: 2 dagar
Innehåll: Vartannat år ska skidpatrullör genomgå av SLAO centralt anordnad repetition för att bibehålla certifieringen. Utbildningen innehåller en grundläggande repetitionsdel och en del som förändras vartannat år.

Kursens delar: LABCDE, hjärt- och lungräddning, frakturer, medicinska sjukdomar, praktiska övningar mm.
I utbildningspriset ingår löner till instruktörer och utbildningsmaterial, intyg och certifiering.
Förkunskap: Skidpatrullutbildning.
Anmälan: Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
Pris: 4150 kr exkl moms, 5188 kr inkl moms

Prenumerera på nyhetsbrevet