Första hjälpen

Ort/datum: För aktuella utbildningsdatum var vänlig kontakta oss
Längd: 3 dagar (28 timmar).
Innehåll: Efter genomgången utbildning ska du kunna säkra livsavgörande funktioner samt utföra åtgärder så att skadan ej förvärras. För liftpersonal, skidlärare och andra som kan komma att ta hand om olycksfall i skidanläggningen. Utbildningen ger behörighet till Skidpatrullutbildningen.

Kursens delar: LABCDE-åtgärder, hjärt- och lungräddning, larm, topp-till-tå-undersökning, rygg- och nackskador, frakturer och urledvridningar, buk-, bröstkorg- samt skallskador, sårskador, stukningar, medicinska sjukdomar, kyl- och brännskador, psykiska reaktioner och praktiska övningar.
I utbildningspriset ingår löner till instruktörer och utbildningsmaterial och intyg.
Förkunskap: Inga.
Maxantal: 10
Minimiålder: 18
Anmälan: Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
Pris: 4150 kr exkl moms, 5188 kr inkl moms
Ort/datum: För aktuella utbildningsdatum var vänlig kontakta oss
Längd: 1 dagar
Innehåll: Efter genomförd utbildning ska du kunna utföra livräddande åtgärder, tills mer utbildad personal kommer till platsen. Du ska kunna utföra undersökning och första åtgärder på skadeplats, utan att skadan förvärras. Utbildningen vänder sig till dig som jobbar i lift, skidskola, hotell, restaurang mm.

Kursens delar: LABCD, kylskador, larm, undersökning av skadad, genomgång av sjukvårdsutrustning mm.

Utbildningen kan också genomföras lokalt på respektive företag/anläggning efter överenskommelse. Ordinarie pris  9 500 kr en utbildningsdag exkl moms, max 10 deltagare. Resa och eventuell logi och mat för instruktör tillkommer.
Förkunskap: Inga.
Maxantal: 10
Pris: 9500 kr exkl moms, 11875 kr inkl moms

Prenumerera på nyhetsbrevet