Snötillverkning

Ort/datum:
Bjursås

09 november
7 pl. kvar
Boka
Hammarbybacken

10 november
11 pl. kvar
Boka
Längd: 1 dagar
Innehåll: Snötillverkning är en av de viktigaste uppgifterna på en skidanläggning. Att göra snö på ett effektivt sätt – så ekonomiskt och energibesparande som möjligt, är vad alla eftersträvar. Säkerhetsaspekten är också en viktig del i utbildningen. Målet med utbildningen är att alla deltagaren ska få kunskap om följande:
  • Få en förståelse för vilka delar som finns i ett snösystem och vad de fyller för funktion.
  • Bli väl medvetna om risker som finns med ett trycksatt system samt känna sig trygga i att arbeta med det.
  • Få tillräcklig kunskap om olika snökanontyper, hydranter och slangar för att hantera dem säkert och effektivt.
  • Skapa förståelse för hur man bör tänka när man producerar snö för en nedfart.

Utbildningen vänder sig till både nybörjare och mer erfarna.

Deltagare, anställda eller anmälda via SLAO:s medlemmars organisationer.

Pris: 1500 kr per person. Tillkommer gör kostnader för mat, eventuellt boende och resa.

Anmälan via SLAO:s hemsida eller genom att mejla/ringa till SLAO info@slao.se 063-13 23 95.

Förkunskap: Inga. Deltagaren skall vara anställd på eller anmäld av en av SLAO:s medlemsanläggningar.
Minimiålder: 18 år
Pris: 1500 kr exkl moms, 1875 kr inkl moms

Prenumerera på nyhetsbrevet