Pistmaskin

Hur kan jag bli pistmaskinsförare?
Först ska du genomgå SLAO:s utbildning som ger dig Utbildningsbevis. Sen behöver du köra 200 timmar och kan då ansöka hos SLAO för ett Förarbevis.

En förutsättning för en lyckad dag på snö är perfekt underlag och gott om snö. Om natten lyser flitens lampa på våra anläggningar, pistmaskinerna jobbar sig upp och ner för berget. Utbildning och kunskap är grunden för ett lyckat resultat. Vi kan erbjuda utbildning både för dig med erfarenhet och för dig som är nybörjare. Lycka till!

Branschen kräver att den som kör pistmaskin innehar Förarbevis eller Utbildningsbevis. Utbildningsbeviset för pistmaskin får personen genom att gå SLAO:s utbildning Pistmaskin Utbildningsbevis. Efter genomförd utbildning och intyg från en arbetsgivare om 200 timmars körning i pistmaskin kan personen ansöka hos SLAO om Förarbevis.

Observera att utbildningen är öppen i första hand för deltagare anmälda från SLAO:s medlemmar, övriga i mån av plats. Blankett för ansökan om förarbevis hämtar du på SLAO:s medlemssidor.

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Minimiålder 18 år.
Anmälan Senast 10 dagar innan utbildningsstart.
SLAO medlemspris 5 648,00 SEK exkl moms
(7 060,00 SEK inkl moms)
Icke medlemspris 6 376,00 SEK exkl moms
(7 970,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som är nybörjare men även till dig som behöver en uppfräschning av kunskaperna. Från och med säsongen 2005-06 utfärdar SLAO utbildningsbevis för pistmaskin efter genomförd och godkänd utbildning. När du kört i minst 200 timmar, som intygas av arbetsgivare, erhåller du ett förarbevis.

Sedan införandet av förarbevis har branschen tillåtit förare med lång erfarenhet av att köra och underhålla pistmaskiner ansöka om förarbevis utan att medverkat på en förarbevisutbildning. Från och med säsongen 2013-14 är den övergångsperioden över och krav på utbildning för förarbevis införs. Observera att utbildningen är öppen i första hand för deltagare anmälda från SLAO:s medlemmar, övriga i mån av plats.
Blankett för ansökan om förarbevis hämtar du på SLAO:s medlemssidor.

Kursmål: Genomgång av bestämmelser och regler, maskinens olika funktioner, checklistor, felsökning, genomgång av hydraulsystem och allmän maskinteori, skötseltips. Körteknik, vägval, körekonomi. Arbete med olika redskap och dess inverkan. Körövningar med instruktör. Kort om sommarunderhåll samt översyn av uppställd pistmaskin. I utbildningspriset ingår löner till instruktörer och utbildningsmaterial, intyg och eventuella certifieringar. Kostnad för boende och mat tillkommer.

Priser. Medlemspris används för deltagare som är anmälda eller anställda av en av SLAO:s medlemmar. Icke medlemspris används för deltagare som anmäler sig privat utan att ha anställning eller är anmälda via en av SLAO:s medlemmar.

Förkunskap

B-körkort. Anmäld via SLAO-medlem prioriteras till utbildningsplatserna, övriga i mån av plats. 

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Anmälan Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
SLAO medlemspris 4 760,00 SEK exkl moms
(5 950,00 SEK inkl moms)
Icke medlemspris 5 392,00 SEK exkl moms
(6 740,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Allt större krav ställs på våra parker, både när det gäller säkerhet och design. Våra gäster räknar med att vi gör säkra och proffsiga hopp och rails. För skidanläggningen är det viktigt att underhållet kan skötas på en rimlig nivå och att säkerheten är hög. Du får grundkunskaper i planering, byggande och underhåll. Under två dagar varvas teori och praktik i denna populära utbildning. Utbildningen vänder sig till dig som har eller planerar att bygga en park. Kursmål: Planering, byggande och underhåll av terrängparker. I utbildningspriset ingår moms, löner till instruktörer och utbildningsmaterial, intyg och eventuella certifieringar.

Priser. Medlemspris används för deltagare som är anmälda eller anställda av en av SLAOs medlemmar. Icke medlemspris används för deltagare som anmäler sig privat utan att ha anställning eller är anmälda via en av SLAOs medlemmar.
I priset ingår lunch och fika.

Förkunskap

Utbildnings- eller förarbevis pistmaskin.

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

SLAO medlemspris 5 648,00 SEK exkl moms
(7 060,00 SEK inkl moms)
Icke medlemspris 6 376,00 SEK exkl moms
(7 970,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Pist och Spårutbildning för pistmaskin är en utbildning för dig som huvudsakligen jobbar med att anlägga spår för längdskidåkning men även preparering av pist. Efter utbildningen får du ett utbildningsbevis. När du kört i

Priser. Medlemspris används för deltagare som är anmälda eller anställda av en av SLAOs medlemmar. Icke medlemspris används för deltagare som anmäler sig privat utan att ha anställning eller är anmälda via en av SLAOs medlemmar.
I priset ingår lunch och fika.

Förkunskap

B-körkort. Anmäld via SLAO-medlem prioriteras till utbildningsplatserna, övriga i mån av plats. 

Prenumerera på nyhetsbrevet