Testdagar

Instruktör 3 | Instruktör 4

För att vara behörig att gå Skidor Instruktör 3 och 4 krävs godkänt resultat på separat testdag inför respektive steg. När du gått utbildningen och klarat teoriprovet och undervisningsträningen som genomförs under utbildningsveckan är du godkänd på respektive steg. Nedan ser du testtillfällena för kommande säsongen.
Två testtillfällen ingår i utbildningspriset, därefter 500 kr inkl moms per testtillfälle. Anmälan senast 2 veckor före respektive testdag. Minimiantal på testdagarna är 8 deltagare. Läs mer om hur testet går till och om bedömningskriterierna här. Testdag Skidfärdigheter 3-4

Förändringar av testdagarna inför säsongen 2016/17

Testdag för steg 2 kommer från och med säsongen 2016/17 att tas bort. Det kommer inte att krävas separat testdag efter steg 2 för att bli godkänd. Alla som gått steg 2 från säsongen 2015/16 och tidigare är godkända. Intyg kommer att skickas ut till deltagare som gått steg 2, 3 och 4 säsongen 2015/16, deltagare som gått steg 2, 3 och 4 tidigare än 15/16 vänder sig direkt till SLAO för att få sitt intyg. För att bli godkänd på steg 2 krävs godkänd teoriskrivning och undervisningsträning.

Har du klarat testdagen för Steg 2 enligt det gamla systemet behöver du inte göra testdag inför steg 3. Har du gått steg 2 från säsongen 2016/17 ska du göra testdag inför steg 3.

Testdag för steg 3 kommer deltagaren att göra inför steg 3 (inte efter som tidigare). Godkänd testdag inför steg 3 betyder att du är klar att gå kursen. Test inför steg 3 kommer att göras i blå terräng.
För deltagare som gått steg 2 och gjort test för steg 2 med godkänt resultat behöver inte göra test inför steg 3. För att bli godkänd på steg 3 krävs godkänd teoriskrivning och undervisningsträning.

Testdag för steg 4 kommer att göras inför steg 4 (inte efter som tidigare). Godkänt test inför steg 4 betyder att du är klar att gå kursen. Test inför steg 4 görs i röd terräng.
För deltagare som gjort test efter steg 3 enligt det gamla systemet med godkänt resultat behöver inte göra test inför steg 4. För deltagare som gått steg 4 tidigare än säsongen 16/17 och inte är godkänd på testdag behöver inte göra test utan är automatiskt godkända och också klar för att gå upp i Svensk Skidlärarexamen. För att bli godkänd på steg 4 krävs godkänd teoriskrivning och undervisningsträning.

För deltagares som gått steg 3 och 4, säsongen 2015/16 och tidigare, är godkända på teori och undervisning, är med de nya reglerna godkända på steg 3 och 4 utan att vara godkända på testdag.

Nedan kan du också se förändringarna i punktform.

Har du funderingar och frågor eller vill beställa intyg kan du mejla till info@slao.se

Förändring testdagar i punktform

 • Testdag efter SLAO Skidor Instruktör steg 2 tas bort från och med säsongen 2016/17.
 • Har du gått steg 2 så har du klarat steg 2 även om du inte har gjort testdagen. Har du inte klarat testdagen för steg 2 behöver du klara testdagen inför steg 3 för att få gå steg 3.
 • Alla som gått SLAO Skidor Instruktör steg 2 säsongen 2016/15 eller tidigare och är godkända på teori och undervisning men inte på testdag, är med de nya reglerna godkänd på steg 2.
 • Testdag efter steg 3 och 4 tas bort och i stället införs testdag inför steg 3 och 4 från och med säsongen 2016/17.
 • Testdag inför steg 3 och 4 utförs i blå terräng för steg 3 och röd för steg 4. Bedömningskriterierna är samma för respektive steg som tidigare.
 • Deltagare som gått SLAO Skidor Instruktör steg 3 och 4 och är godkända på teori och undervisning men inte på testdag för respektive nivå, är med de nya reglerna godkända på steg 3 och 4.
 • För deltagare som gått steg 3 men inte klarat testdag för steg 3 skall göra testdag inför steg 4.
 • För deltagare som gått steg 2 och 3 och klarat testdag enligt de gamla reglerna, behöver inte göra testdag inför steg 3 respektive steg 4.
 • För deltagare som gått steg 4, är godkända på teori och undervisning men inte på testdag, är med de nya reglerna klara med steg 4 och behöriga att anmäla sig till Svensk Skidlärarexamen.
 • Har du gått steg 2, 3 eller 4, har undervisning och/eller teori kvar, ska dessa moment vara godkända på respektive utbildningssteg för att kunna gå vidare till nästa steg.
 • Intyg för deltagare som gått Skidor Instruktör steg 2 säsongen 2015/16 kommer att skickas ut under säsongen 2016/17.
 • Deltagare som är godkända på steg 2 tidigare än säsongen 2015/16 kan kontakta SLAO för intyg.
 • För deltagare som gått Skidor Instruktör steg 3 och 4, 2015/16 och tidigare är med de nya reglerna godkända och kan ta kontakt med pSLAO för att få sitt intyg.
 • Har du klarat testdagen för Steg 2 behöver du inte göra uppåk inför Steg 3.

Kurstillfällen

 • Lindvallen
  2017-12-17 09:00 — 2017-12-17 16:30
  6 av 34 platser kvar
 • Vemdalsskalet
  2018-02-11 09:00 — 2018-02-11 16:30
  35 av 5 platser kvar
 • Lindvallen
  2018-03-18 09:00 — 2018-03-18 16:30
  40 av 0 platser kvar
 • Vemdalsskalet
  2018-04-22 09:00 — 2018-04-22 16:30
  40 av 0 platser kvar

Information

Anmälan Senast 14 dagar före respektive testdag.
Deltagaravgift 0,00 SEK exkl moms
(0,00 SEK inkl moms)

Innehåll

För att bli godkänd på utbildningarna Skidor Instruktör 3 och 4 krävs godkänt resultat på separat testdag inför respektive utbildningssteg. Testdagar arrangeras vid ett flertal tillfällen under säsongen.

Förkunskap

Prenumerera på nyhetsbrevet