Parkinstruktör

Ort/datum: För aktuella utbildningsdatum var vänlig kontakta oss
Längd: 3 dagar
Innehåll: Ta chansen att utbilda dig till parkinstruktör då efterfrågan på duktiga instruktörer i parken ökat enormt under de senaste åren. Med godkänd Skidor – Instruktör 2 är du berättigad att gå denna utbildning. Vi arbetar med teknik, metodik och säkerhet när det gäller rails, hopp etc. Målsättningen är att du ska få den grundläggande kunskap som behövs för att kunna undervisa nybörjare i parkåkning. Du bör ha åkt, hoppat och railat i park innan du går utbildningen.
Förkunskap: God skidfärdighet – åker i all terräng. Godkänd Skidor Instruktör 2 (eller motsvarande utbildning Friluftsfrämjandet/SSF).
Anmälan: Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
Pris: 2290 kr exkl moms, 2862 kr inkl moms
Ort/datum: För aktuella utbildningsdatum var vänlig kontakta oss
Längd: 3 dagar
Innehåll: Vi arbetar vidare med personlig färdighet i form av sessions med fokus på analys. Under denna utbildning lär du dig hur du arbetar med att coacha redan duktiga parkåkare. Utbildningen riktar sig till dig som är rutinerad parkåkare med godkänd Parkinstruktör 1.
Förkunskap: God parkåkare – är bekväm i parken och har tillbringat
en hel del tid i luften. Godkänd Parkinstruktör 1.
Minimiantal: 8 deltagare.
Minimiålder: 18 år.
Anmälan: Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
Pris: 2290 kr exkl moms, 2862 kr inkl moms

Prenumerera på nyhetsbrevet