SVELAV Lavininstruktör

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Anmälan Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
Deltagaravgift 3 000,00 SEK exkl moms
(3 750,00 SEK inkl moms)

Innehåll

För första gången kommer lavininstruktörsutbildningen att vara snöskoterbaserad. Utbildningen ger behörighet för att utbilda inom Svelav Pro 1 samt Friåkning 1 (inte bara på skoter utan även skidor/ snowboard)

Fika och lunch ingår. Deltagare står själva för kost, logi och ev. hyra av snöskoter. Utbildningen hålls på Marsfjäll Mountain Lodge. 

All dokumentation som visar att den sökande uppfyller antagningskraven skickas in till svelav@naturvardsverket.se När naturvårdsverket har godkänt ansökan kan den sökande registrera sig och betala in anmälningsavgiften.

För övriga frågor, vänligen kontakta Mattias Tarestad 010-698 16 62 alt. Petter Palmgren, 010-698 12 97.

Förkunskap

Godkänd examen från någon av följande utbildningar:

  • SVELAV Pro 2
  • CAA Avalanche Operations Level 1
  • SLAO Lavin 2.
  • Övrig motsvarande utbildning vilken motsvarar Svelav Pro 2 avseende längd, kursmål och innehåll. (Övriga motsvarande utbildningar kommer att valideras och prövas av Naturvårdsverket innan beslut om antagning kan fattas.)

I övrigt ska deltagare uppfylla följande krav:

  • Inneha minst 30 dagars dokumenterat operativt lavin- eller skid/snöskoterguidearbete, vilket innefattar ansvar för insamling och analys av snö- och väderdata samt ansvar för vägval och beslutsfattande i lavinterräng (ska styrkas med antingen referenser eller loggbok)
  • Avancerad skid-, bräd- eller skoteråkare samt vara i god kondition.
  • Ha deltagit i minst två lavinräddningsövningar (ska styrkas med antingen referenser/intyg eller loggbok)
  • Kunna uppvisa referensbrev från minst två SVELAV Lavininstruktörer kring sin lämplighet som lavininstruktör
  • Förarbevis snöskoter eller körkort utfärdat före 1 jan 2000.

Prenumerera på nyhetsbrevet