Skidpatrull & Repetition

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Minimiålder 21 år.
Anmälan Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
SLAO medlemspris 16 700,00 SEK exkl moms
(20 875,00 SEK inkl moms)
Icke medlemspris 19 200,00 SEK exkl moms
(24 000,00 SEK inkl moms)

Innehåll

En gedigen utbildning där teori varvas med många praktiska övningar. Efter genomgången och godkänd utbildning ska du självständigt kunna arbeta som skidpatrullör med säkerhetsarbete, skadeförebyggande åtgärder samt omhändertagande av alla typer av olycksfall i en skidanläggning. Utbildningen ger dig även kännedom om lavinräddning. Godkänd Skidpatrullutbildning leder till certifiering som sedan ska förnyas vartannat år vid, av SLAO anordnad, repetitionsutbildning. Kursmål: Repetition av Första hjälpen i skidbacken samt fördjupning. Psykiska reaktioner, barnolycksfall. Omhändertagande i svår terräng. Lavinräddning. Förebyggande säkerhet, regler och lagar. Bemötande av gäster och ledarskap. Samverkan med andra organisationer och myndigheter t.ex polis, ambulans, SOS Alarm och Fjällräddning. Praktiska övningar.

Priser. Medlemspris för deltagare som är anmälda eller anställda vid en av SLAO:s medlemmar (ansluten skidanläggning). Icke medlemspris används för deltagare som anmäler sig privat utan att ha anställning eller är anmälda via en av SLAO:s medlemmar.

OBSERVERA. Privatpersoner deltar i mån av plats. Om utbildningen är fullbokad och deltagare från någon av SLAOs medelmsanläggningar vill anmälas sig förbehåller sig SLAO rätten att avboka privat anmälda.

Trillevallen
Plats för utbildningen är Trillevallens Högfjällshotell, i priset för utbildningen ingår lunch och fika. Boende, frukost och middag bokas direkt hos Trillevallens Högfjällshotell, via mail eller ring 0647-360 90.Uppge att du är deltagare på kursen.

Skidpatrullutbildningen är en intensiv utbildning på totalt 110 timmar, i snitt betyder det 10 timmars utbildningstid per dag. Det kan vara bra att du som deltagare är förberedd på det.

Förkunskap

Första hjälpen i skidbacken (28 timmar) eller Första hjälpen i terräng (28 timmar). Anmälda från SLAO:s medlemmar prioriteras i första hand, privatpersoner i mån av plats.

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

Anmälan Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
SLAO medlemspris 4 560,00 SEK exkl moms
(5 700,00 SEK inkl moms)
Icke medlemspris 5 250,00 SEK exkl moms
(6 562,50 SEK inkl moms)

Innehåll

Vartannat år ska skidpatrullör genomgå av SLAO centralt anordnad repetition för att bibehålla certifieringen. Utbildningen innehåller en grundläggande repetitionsdel och en del som förändras vartannat år. Kursens delar: LABCDE, hjärt- och lungräddning, frakturer, medicinska sjukdomar, praktiska övningar mm. I utbildningspriset ingår löner till instruktörer och utbildningsmaterial, intyg och certifiering.

Priser:

Medlemspris används för deltagare som är anmälda eller anställda av en av SLAO:s medlemmar. Icke medlemspris används för deltagare som anmäler sig privat utan att ha anställning eller är anmälda via en av SLAO:s medlemmar.

Förkunskap

Skidpatrullutbildning.

Prenumerera på nyhetsbrevet