Skidpatrull

Ort/datum:
Trillevallen

20 november-01 december
18 pl. kvar
Boka
Längd: 12 dagar (105 timmar).
Innehåll:

En gedigen utbildning där teori varvas med många praktiska övningar. Efter genomgången och godkänd utbildning ska du självständigt kunna arbeta som skidpatrullör med säkerhetsarbete, skadeförebyggande åtgärder samt omhändertagande av alla typer av olycksfall i en skidanläggning. Utbildningen ger dig även kännedom om lavinräddning. Godkänd Skidpatrullutbildning leder till certifiering som sedan ska förnyas vartannat år vid, av SLAO anordnad, repetitionsutbildning.

Kursens delar: repetition och fördjupning av Första hjälpen i skidbacken, psykiska reaktioner, barnolycksfall, omhändertagande i svår terräng, lavinräddning och praktiska övningar. Samt förebyggande arbete med säkerhet, regler och lagar. Bemötande av gäster och ledarskap samt samverkan med andra organisationer och myndigheter t. ex Polis, Ambulans, SOS Alarm och Fjällräddning.

Priser. Medlemspris för deltagare som är anmälda eller anställda vid en av SLAO:s medlemmar. Icke medlemspris används för deltagare som anmäler sig privat utan att ha anställning eller är anmälda via en av SLAO:s medlemmar.

Förkunskap: Första hjälpen i skidbacken (28 timmar) eller Första hjälpen i terräng (28 timmar). Anmälda från SLAO:s medlemmar prioriteras i första hand, privatpersoner i mån av plats.
Minimiålder: 21 år.
Anmälan: Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
Pris: 18700 kr exkl moms, 23375 kr inkl moms
Ort/datum:
Järvsö

11-12 december
4 pl. kvar
Boka
Ramundberget

23-24 januari
8 pl. kvar
Boka
Sälen

16-17 januari
7 pl. kvar
Boka
Längd: 2 dagar
Innehåll: Vartannat år ska skidpatrullör genomgå av SLAO centralt anordnad repetition för att bibehålla certifieringen. Utbildningen innehåller en grundläggande repetitionsdel och en del som förändras vartannat år.

Kursens delar: LABCDE, hjärt- och lungräddning, frakturer, medicinska sjukdomar, praktiska övningar mm.
I utbildningspriset ingår löner till instruktörer och utbildningsmaterial, intyg och certifiering.

Priser:

Medlemspris används för deltagare som är anmälda eller anställda av en av SLAO:s medlemmar. Icke medlemspris används för deltagare som anmäler sig privat utan att ha anställning eller är anmälda via en av SLAO:s medlemmar.

Förkunskap: Skidpatrullutbildning.
Maxantal: 8
Anmälan: Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
Pris: 5100 kr exkl moms, 6375 kr inkl moms

Prenumerera på nyhetsbrevet