Första Hjälpen

Kurstillfällen

  • Sälen
    2018-01-16 08:00 — 2018-01-18 16:00
    9 av 15 platser kvar

Information

Minimiålder 18
Anmälan Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
SLAO medlemspris 4 425,00 SEK exkl moms
(5 531,25 SEK inkl moms)
Icke medlemspris 5 100,00 SEK exkl moms
(6 375,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Efter genomgången utbildning ska du kunna säkra livsavgörande funktioner samt utföra åtgärder så att skadan ej förvärras. För liftpersonal, skidlärare och andra som kan komma att ta hand om olycksfall i skidanläggningen. Utbildningen ger behörighet till Skidpatrullutbildningen.

Kursmål: LABCDE-åtgärder, hjärt- och lungräddning, larm, topp-till-tåundersökning, rygg- och nackskador, frakturer och urledvridningar, buk-, bröstkorg- samt skallskador, sårskador, stukningar, medicinska sjukdomar, kyl- och brännskador, psykiska reaktioner, Praktiska övningar.
I utbildningspriset ingår löner till instruktörer och utbildningsmaterial och intyg. Tillkommer kostnader för logi och mat. 

Priser. Medlemspris används för deltagare som är anmälda eller anställda av en av SLAOs medlemmar. Icke medlemspris används för deltagare som anmäler sig privat utan att ha anställning eller är anmälda via en av SLAOs medlemmar.

Förkunskap

Inga.

Kurstillfällen

Det finns inga kommande kurstillfällen.

Information

SLAO medlemspris 9 900,00 SEK exkl moms
(12 375,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Efter genomförd utbildning ska du kunna utföra livräddande åtgärder, till dess att mer utbildad personal kommer till platsen. Du ska kunna utföra undersökning och första åtgärder på skadeplats, utan att skadan förvärras. För personal med behov av grundläggande kunskaper – t ex lift, skidskola, hotell och restaurang. Utbildningen kan genomföras lokalt på respektive företag/anläggning efter överenskommelse. Pris  9 900 kr för en dag exkl moms, max 10 deltagare. I utbildningspriset ingår utbildningsmaterial och intyg. Resa samt eventuell logi och mat för instruktör tillkommer. Tid: 09.00 - 17.00 för alla utbildningar. Kursmål: LABCD. Kylskador. Larm. Undersökning av skadad. Utrustning. 

Förkunskap

Inga.

Prenumerera på nyhetsbrevet