Skicart

Ort/datum:
Hundfjället

07-13 januari
4 pl. kvar
Boka
Längd: 6 dagar
Innehåll: För skidlärare som vill använda sig av hjälpmedlet skicart i sin skidundervisning för personer med speciella behov. Skicart kräver licens för att få hanteras i svenska backar. Efter godkänd utbildning erhåller du en instruktörslicens som ger dig rätt att framföra skicart i alla för skicart godkända nedfarter, samt att licensiera åkare och åkare tillsammans med medåkare. Praktik prioriteras – vi är i backen hela dagarna där vi jobbar i par som växelvis står bakom, växelvis sitter i skicarten. Kursen börjar med en träff kvällen innan utbildningsstart.

Denna licens är giltig i 3 år. Sedan behövs kursen Instruktörsutbildning skicart uppdatering, eller om skidläraren kan uppvisa att han/hon varit verksam på snö bakom en skicart i 60 timmar under de första 3 åren förlängs giltighetstiden till 5 år.

Boende, mat och skipass ingår inte i utbildningspriset.
Förkunskap: Skidinstruktörsutbildning motsvarande SLAO steg 1
Maxantal: 4
Anmälan: Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
Pris: 6450 kr exkl moms, 8062 kr inkl moms
Ort/datum: För aktuella utbildningsdatum var vänlig kontakta oss
Längd: 2 dagar
Innehåll: En skidlärare har kunskap att utbilda och licensiera skicartåkare och skicartåkare tillsammans med medåkare. En skidlärare har också kunskap att på ett pedagogiskt och positivt sätt lära åkare med särskilda behov att åka skicart, samt att hitta den rätta anpassningslösningen till varje enskild åkare.

Boende, mat och skipass ingår inte i utbildningspriset.
Förkunskap: Skidinstruktörsutbildning skicart
Maxantal: 2
Anmälan: Senast 30 dagar innan utbildningsstart.
Pris: 1840 kr exkl moms, 2300 kr inkl moms

Prenumerera på nyhetsbrevet