Svensk skid- och snowboardlärarexamen

I samarbete med Friluftsfrämjandet, Svenska Skidlärarföreningen, Svenska Skidförbundet, SLAO och Skidlärarföreningen.

Svensk skid- och snowboardlärarexamen arrangeras av Svenska Skidrådet. Du som är godkänd i högsta utbildningssteg hos SLAO(SPS), Friluftsfrämjandet, Skidlärarlinjen eller Svenska Skidförbundet är behörig.

Syftet med examen är att examinera svenska snösportledare utifrån marknadens, kundens och skidskolans behov. Den examinerade instruktören ska ha hög nationell och internationell kunskap, kompetens och status. Svensk examen ska säkra kunskap, kompetens och kvalitet för Svenska Skidrådets medlemsorganisationer.

Svensk Skidlärarexamen med inriktning telemark.

Från 2013 kan du även ta Svensk Skidlärarexamen med inriktning telemark. Telemark har samma upplägg med två block som den alpina examen och görs parallellt med den alpina. Läs mer i inbjudan nedan.

Svensk Skidlärarexamen är indelad i två examensblock:

Block 1

 • Teoretiskt prov
 • Praktiska färdighetsprov i skidåkning

Block 2

 • Undervisning och ledarskap
 • Muntlig framställning

Hur du blir godkänd på skidlärarexamen?

Blocken genomförs vid två separata tillfällen. För godkänd examen krävs godkänt i alla fyra moment. För att bli godkänd på respektive block krävs att du är godkänd i varje delmoment på blocket. För att gå upp i block 2 krävs att du är fullt godkänd på block 1. Däremot är ett godkänt huvudmoment giltigt för framtiden och testas inte igen.

Svensk Snowboardlärarexamen är indelad i 2 examensblock.

Block 1

 • Teoretiskt prov
 • Praktiska färdighetsprov i snowboardåkning

Block 2

 • Undervisning och ledarskap
 • Muntlig framställning

Hur du blir godkänd på snowboardexamen?

För godkänd examen krävs att du har godkänt på alla 4 momenten. Teoriprovet måste vara godkänt för att få gå vidare till de andra momenten. Teoriprovet har ingen omprovsgräns, enbart godkänt eller icke godkänt. Om du missar ett av momenten 2-4 kan du komplettera dessa följande vinter. Om du blir underkänd i både undervisning och ledarskap och de praktiska färdighetsproven i snowboardåkning måste du göra om alla moment vid ett nytt ordinarie examenstillfälle.

Svensk Examen examinerar kompetens och förmåga inom följande områden:

 • Ledarskap, förmåga att möta människor och att tillfredsställa deras behov inom alpin skidverksamhet.
 • Undervisningsförmåga.
 • Skidteknisk eller snowboardteknisk färdighet.
 • Analysförmåga.
 • Förmåga att koppla samman praktisk, teoretisk och analytisk kunskap till en helhet i undervisningen.

 

Kurstillfällen

 • Tänndalen
  2019-01-28 09:00 — 2019-01-31 16:30
  10 av 33 platser kvar

Information

Anmälan Senast 1 januari 2019.
Deltagaravgift 4 800,00 SEK exkl moms
(6 000,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Blocken genomförs vid två separata tillfällen. För godkänd examen krävs godkänt i alla fyra moment. För att bli godkänd på respektive block krävs att du är godkänd i varje delmoment på blocket. För att gå upp i block 2 krävs att du är fult godkänd på block 1. Däremot är ett godkänt huvudmoment giltigt för framtiden och testas inte igen.

Förkunskap

Du som är godkänd i högsta utbildningssteg hos SLAO(SPS), Friluftsfrämjandet, Skidlärarlinjen eller Svenska Skidförbundet är behörig. Intyg på sista utbildningssteg ska bifogas anmälan, mailas till torbjorn.lundqvist@slao.se

Kurstillfällen

 • Romme Alpin
  2019-03-31 09:00 — 2019-04-04 16:30
  17 av 18 platser kvar

Information

Anmälan Senast 18 februari 2019.
Deltagaravgift 5 200,00 SEK exkl moms
(6 500,00 SEK inkl moms)

Innehåll

Blocken genomförs vid två separata tillfällen. För godkänd examen krävs godkänt i alla fyra moment. För att bli godkänd på respektive block krävs att du är godkänd i varje delmoment på blocket. För att gå upp i block 2 krävs att du är fult godkänd på block 1. Däremot är ett godkänt huvudmoment giltigt för framtiden och testas inte igen. 

Förkunskap

Du som är godkänd i högsta utbildningssteg hos SLAO(SPS), Friluftsfrämjandet, Skidlärarlinjen eller Svenska Skidförbundet är behörig. Intyg på sista utbildningssteg ska bifogas anmälan, mailas till torbjorn.lundqvist@slao.se

Prenumerera på nyhetsbrevet