Teknik

Teknikgruppens uppgift är att ha koll på utvecklingen i branschen vad gäller liftar, snöläggningssystem och pister.

Gruppbild Utvecklingsgruppen TeknikFrån vänster: Olle Nordenberg, Björn Håkansson, Per Granås, Kjell Skoglund, Carl-Johan Ekblom

Syftet med gruppen:

Att säkerställa och öka kompetensen bland SLAO:s medlemmar, att skapa en säker arbetsmiljö för medarbetarna på anläggningarna samt en trygg och säker upplevelse för gästen.

Läs Teknikgruppens sammanfattning av Boverkets föreskrift 2016:2 H16 (inlogg krävs)

Målsättning:

Gruppen ska tillhandahålla korrekt och uppdaterat utbildningsmaterial, komma med rekommendatoner och rådgivning samt hantera händelserapporter. Utöver det ska teknikgruppen skapa dialog med medlemmar men även med leverantörer, resurspersoner och myndigheter.

Teknikgruppen har telefonmöten och fysiska träffar regelbundet. Vill ni komma i kontakt med Teknikgruppen? Mejla ditt ärende på teknik@slao.se eller ring 063-13 23 95

Teknikgruppens medlemmar

  • Olle Nordenberg- Ånnaboda/12mannabacken
  • Björn Håkansson, Skistar Sälen
  • Per Granås, Skistar Sälen
  • Kjell Skoglund, Idre Fjäll (Utvecklingsansvarig)
  • Carl-Johan Ekblom, Skistar Åre

Prenumerera på nyhetsbrevet