Skidskola

Utvecklingsgrupp Skidskola omfattar skidskoleverksamheten, vilken är den största av SLAO:s utbildningsområden. Området Skidskola växer även hos våra medlemmar, vi ser ett tydligt ökande behov av skidinstruktörer.

Gruppbild på Utvecklingsgruppen Skidskola

Medsols från övre vänster hörn: Karolina Carlsdotter, Carolina Jansson, Jonas Edlund, Maja Everlid, Rasmus Westman, Dic Matslofva

Syftet med gruppen:

Att utveckla och kvalitetssäkra skidlärarutbildningarna.

Målsättning:

Att vara den ledande skidlärarutbildningen i landet, samt säkerställa medlemmarnas behov av skidlärare och kompetens.
Skidskolegruppen har telefonmöten och fysiska träffar regelbundet. Vill ni komma i kontakt med Skidskola? Mejla ditt ärende på skidskola@slao.se eller ring 063-13 23 95

Medlemmar i utvecklingsgruppen Skidskola:

  • Maja Everlid
  • Rasmus Westman
  • Dic Matslofva
  • Jonas Edlund
  • Carolina Jansson
  • Karolina Carlsdotter (Utvecklingsansvarig)

Prenumerera på nyhetsbrevet