SLAO Xpress

Nr 1 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare nummer av SLAO Xpress

Utgivningsdatum säsongen 2018-19 för SLAO Xpress är:

Nr. 1, 15 oktober 2018

Nr. 2, 17 december 2018

Nr. 3, 11 februari 2019

Tidningen utges 3 gånger per säsong i en upplaga på 2 700 exemplar och distribueras till SLAO:s samtliga medlemmar, media, myndigheter, organisationer och övriga som berörs av svensk utförsåkning.

Prenumeration
250 kr inkl moms (3 nr) skicka förfrågan till info@slao.se

Redaktion
SLAO, Pedagogens väg 2, 831 40 Östersund.
Tel 063-13 23 95, info@slao.se

Ansvarig utgivare:

Titti Rodling

Annonser
Mejla din annons till info@slao.se

Mer information:
info@slao.se
tel: 063-13 23 95

Material skickas till:
info@slao.se

Prenumerera på nyhetsbrevet