Teknisk Händelserapport

Har det hänt något? Vad hände? Har det hänt incidenter av teknisk karaktär? Kan det vara materialfel eller konstruktionsfel? Kan vi lära oss något av incidenter, händelser och olyckor?

Att få en återkoppling av vad som inträffat och dra erfarenheter av dessa minskar risken att samma sak händer igen. SLAO publicerar på denna sida de händelserapporter som kommer in till SLAO. Gå in och titta på dessa då och då, för att se vad som hänt, orsak och eventuell åtgärd.

För att få detta register så komplett som möjligt och minska antalet tillbud, ber vi att alla medlemmar skickar in sina rapporter till info@slao.se. Har du synpunkter eller frågor om denna sida, hör av dig till kansliet.

Fyll i denna pdf och rapportera in till teknik@slao.se

2017-01-20 Lift

2016-01-18 Snöläggning

2014-04-05 Lift

2014-01-01 Lift

2013-10-03 Lift

2012-12-27 Lift

2012-12-27 .2 Lift

2012-12-17 Lift

2012-12-13 Pistmaskin/skoter

2012-12-13 Pistmaskin/skoter

2012-11-17 Lift

2012-03-01 Lift

2012-02-28 Lift

2012-02-15 Lift

Prenumerera på nyhetsbrevet