Dataskyddsförordningen – nya regler för hantering av personuppgifter

Nya regler för hur ditt företag eller organisation ska hantera personuppgifter

En ny dataskyddsförordning träder i kraft i 25 maj 2018. Förordningen ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) och är en skärpning av personuppgiftsskyddet.

Den nya lagen förändrar kraven på hur personuppgifter får hanteras. Har du ett kundregister, ett löne- eller personalregister, eller hanterar du i andra sammanhang personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person, då ska du veta vilka regler som gäller för lagring av uppgifterna.

En god ide är att så snart som möjligt sätta dig in i vad de nya reglerna innebär för er verksamhet. Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt individers rätt till skydd av personuppgifter.

SLAO har tagit fram en del information till dig som påverkas av detta. Sammanfattningen går att läsa i denna artikel från SLAO Xpress nr 3 2017/18

Visita

Visita har en del matnyttigt på deras hemsida och en film på ämnet. Läs mer

Svenskt Näringsliv

Läs Svenskt Näringslivs handbok Företagen och dataskyddsförordningen.

Datainspektionen

Datainspektionen kommer att vara tillsynsmyndighet rörande dataskyddsförordningen.

Klicka hem Datainspektionens ”Enkel kurs i Dataskydd

På Datainspektionens webb hittar du ytterligare information och material om förordningen.

Källor. Datainspektionen, Svenskt Näringsliv, Visita.

Prenumerera på nyhetsbrevet