Medlemsnytta

Fler än 200 skidanläggningar är medlemmar i Svenska Skidanläggningars Organisation. De har tillsammans cirka 99% av landets samlade liftkapacitet och omsättning.

 

Vi finns för skidbranschen! Som medlem i SLAO får du bland annat:

Medlemsservice

 • rådgivning inom drift och verksamhet
 • stöd och rådgivning från vår försäkringsexpert på Säkra, samt möjlighet att teckna vår specialsydda anläggningsförsäkring
 • material, informationsfoldrar, affischer mm se vår webshop
 • ta del av vårt konsumentavtal och gemensamma riktlinjer Länk: SLAO:s lilla gula
 • möjlighet att erbjuda försäkringen Skidklar, en förmånlig utförsåkarförsäkring som endast gäller på SLAO-anslutna anläggningar.
 • stöd i samtal med myndigheter
 • utvecklingsprojekt för att skapa nya affärsmöjligheter

Opinion och Kommunikation

 • löpande information om det som är aktuellt i branschen.
 • internationell omvärldsbevakning
 • marknadsföring av svenska skidanläggningar/våra medlemmar via PR och snörapporten.se
 • tillgång till mötesplatser, där du kan träffa andra i branschen.
 • branschtidningen SLAO Xpress 3-4 gånger per år
 • remissinstans för nya lagar som påverkar vår bransch
 • en stark röst för politiska beslut som kan påverka din framtid
 • delande av erfarenheter via våra gemensamma plattformar för händelserapportering

Kompetens- och kvalitetsutveckling

För en tryggare, roligare och attraktivare lek- och arbetsplats och anläggning. Inom tre områden:

 • Säkerhet och Sjukvård
 • Teknik
 • Skidskola

Prenumerera på nyhetsbrevet