Laviner

Naturvårdsverkets lavinprognoser och anläggningarnas säkerhetsarbete och lavinbedömningar är  kompletterande verktyg för ökad lavinsäkerhet.

Vintern 2015/2016 påbörjade Naturvårdsverket etableringen av en publik nationell lavinprognostjänst för svenska fjällen. Bedömningen av lavinfaran följer den internationella lavinskalan, samma som SLAO:s anläggningar använder.

Naturvårdsverkets lavinprognoser tas fram för områden som ligger angränsande och utanför skidanläggningarna.

Följande prognosområden finns idag på lavinprognoser.se:
-Abisko/Björkliden/Riksgränsen
-Hemavan
-Åre/Bydalen/Storulvån
-Funäsfjällen/Helags

Den bedömning som görs för skidanläggningen gäller för områden som kan nås genom att glida från en öppen lift, tillbaka till en öppen lift eller nedfart, om inte liftanläggningen angett annat. När behov finns vidtas åtgärder inom anläggningen för att minska lavinfaran, exempelvis genom sprängning.

Under säsongen 2016/2017 pågick ett pilotprojekt där Åre, Ramundberget och Abisko ökade sin lavininformation till sina gäster genom att ge skriftliga bedömningar av sin lavinterräng varje dag. Dessa anläggningar kommer, när lavinprognoser.se är igång, inte att publicera en egen sifferbedömning utan hänvisa till lavinprognoser.se för en allmän prognos och sedan komplettera med en skriftlig bedömning som gäller skidanläggningens område. Pilotprojektet utvärderades med positivt resultat och deltagande anläggningar kommer även under 2017/18 att arbeta på samma sätt. Syftet är att förbättra och tydliggöra offpistkommunikationen i Sverige. Under säsongen 2017/2018 tar SLAO, med pilotprojektet som grund, fram nya riktlinjer som ska gälla från och med säsongen 2018/19. Fram till dess gäller befintliga riktlinjer. Läs nedan.

Från och med säsongen 2011-2012 gäller följande för anläggningar som publicerar lavinfara* för gäster och/eller allmänhet. Kraven är en följd av internationella normer och det ökade intresset för offpiståkning. De nya kraven för lavinsäkerhetsarbetet kan liknas med de som redan finns för drift av pist och lift.

Krav

Anläggning som offentliggör lavinfara för allmänheten ska ha uppföljt följande.

  • Gjort skriftlig riskanalys av lavinsäkerheten på anläggningen.
  • Vidtagit och dokumenterat åtgärder för att minska risken för laviner inom anläggningen.
  • Dokumenterat organisation, rutiner med mera för lavinsäkerhetsarbetet.
  • Dokumenterat organisation, räddningsplaner med mera för lavinräddning.
  • En lavintekniker** tillgänglig under öppethållande som ansvarar för den publicerade lavinfaran.
  • Lavinräddningsutrustning tillgänglig, det vill säga tillräckligt antal av Recco, transceiver, sonder och spadar i förhållande till anläggningens storlek.
  • Personal utbildad i lavinräddning och sjukvård (skidpatrull eller motsvarande).

*)Lavinfaran är en kombination av hur sannolika laviner är och hur stora de förväntas bli. Du påverkar själv vilka risker du tar genom att välja var, när och hur du åker. Bedömningen gäller för områden som du kan nå genom att glida från en öppen lift, tillbaka till en öppen lift eller nedfart, om inte liftanläggningen angett annat. Anläggning som inte varaktigt kan förhindra tillträde till lavinterräng enligt lavinriskområdets definition ovan, bör bedöma och offentliggöra daglig lavinfara. **) Lavintekniker (ny titel) bedömer och ansvarar för anläggningens lavinfara. Lavintekniker har godkänd examen från SVELAV Pro 2, SLAO Lavin 2, CAA ITP Level1 eller EAS Pro Course. Lavintekniker ska journalföras i driftsjournaler på samma sätt som för t.ex. driftledare.

Prenumerera på nyhetsbrevet