Laviner

Naturvårdsverkets lavinprognoser och anläggningarnas lavinbedömningar är två kompletterande verktyg för ökad lavinsäkerhet.

Vintern 2015/2016 påbörjade Naturvårdsverket etableringen av en publik nationell lavinprognostjänst för svenska fjällen. Bedömningen av lavinfaran följer den internationella lavinskalan, samma som SLAO:s anläggningar använder.

Naturvårdsverkets lavinprognoser tas fram för områden som ligger angränsande och utanför skidanläggningarna.

Följande prognosområden finns idag på lavinprognoser.se:
-Abisko/Björkliden/Riksgränsen
-Hemavan
-Åre/Bydalen/Storulvån
-Funäsfjällen/Helags

Den bedömning som görs för skidanläggningen gäller för områden som kan nås genom att glida från en öppen lift, tillbaka till en öppen lift eller nedfart, om inte liftanläggningen angett annat. När behov finns vidtas åtgärder inom anläggningen för att minska lavinfaran, exempelvis genom sprängning.

Under säsongen 2016/2017 pågår ett pilotprojekt där Åre, Ramundberget och Abisko kommer att öka sin lavininformation till sina gäster genom att ge skriftliga bedömningar av sin lavinterräng varje dag. Dessa anläggningar kommer, när lavinprognoser.se är igång, inte att publicera en egen sifferbedömning utan hänvisa till lavinprognoser.se för en allmän prognos och sedan komplettera med en skriftlig bedömning som gäller skidanläggningens område. Pilotprojektet utvärderas under våren och syftet är att förbättra och tydliggöra lavinkommunikationen i Sverige. Se snorapporten.se för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrevet